VIT ser mulighetene du ikke visste var der og hjelper deg å gjennomføre dem.

 

VIT jobber tett opp mot våre samarbeidspartnere for å utvikle effektive, rasjonelle og innovate løsninger og prosesser, for å redusere risiko og for å sikre at det tas trygge valg basert på kompetanse.

 

Vårt mål er å få et best mulig prosjekt med maksimalt utbytte av potensialet basert på dine verdimål.

 

VIT kan hjelpe deg på etthvert stadium i ditt prosjekt – fra ide til ferdigstilling. Noen tjenester vi utfører:

 • Konseptutvikling
 • Programmering
 • Detaljprosjektering og beskrivelser
 • Eiendomsutvikling
  • Mulighetsstudium
  • Oppmåling og analyse
  • Verneverdige bygg
  • Rehabilitering av eksisterende
  • Nybygg
  • Leietakertilpasning
  • Teknisk tilstandsvurdering
  • Strategiplaner, taktisk rådgivning
 • Myndighetsavklaringer og søknadsarbeide
 • Prosjekteringsledelse
 • Anbudsprosess og koordinering
 • Byggeplassoppfølging

 

Vi bistår også med andre typer konsulenttjenester og byggteknisk rådgivning og holder også foredrag og kurs. Ta kontakt om dette er av interesse.