Westye Egebergs gate 2 og 3

Rehabilitering

KATEGORI: Rehabilitering, eksisterende bygg

STED: St.Hanshaugen, Oslo

PROSJEKTTYPE: Totalrehabilitering av tak og fasader, reetablering av takterrasse.

AREAL:

ÅR: 2013 – 2014

Total rehabilitering av tak, fasader og balkonger for Sameiene Westye Egebergs Gate 2 og 3. Byggene ble oppført mellom 1934 og 1938. Forprosjekt med utarbeidelse av konsept for reetablering av takterrasse og beskrivelse. Oppfølging i byggefase med utarbeidelse av detaljer. Byggene er bevaringsverdige og er meget synlige i bybildet i Oslo, det har derfor vært viktig å bevare det originale utseende.