Felleseiet Austad

Forretningsbygg

STED: Sentrum, Tromsø

KATEGORI: Forretningsbygg, eksisterende bygg, utvikling.

PROSJEKTTYPE: Prosjektering, rådgiving i forbindelse med utvikling og utleie.

AREAL: ca 20 000 m2

ÅR: 2013 ->

Prosjektering, myndighetsavklaringer, rådgiving og bistand i utvikling av eksisterende forretningsgård. Bl.a. ombygging av inngangsparti og trapperom, innpassing av ny heis, tilpassing og ombygging for leietakere, nye tekniske anlegg. VIT har også vært aktivt med i innsalg og etablering av nye leieforhold.