VIT AS – bakgrunn og visjon

VIT AS er et ungt arkitektkontor stiftet i 2013 av arkitektene Christian Olavesen og Thor Svensson. Siden felles studentdager ved NTNU har de samlet mer enn 15 års erfaring fra arkitekturprosjektering, eiendomsutvikling, styrearbeid og gründervirksomhet.

VITs visjon er å skape gode steder for mennesker å være, og prosjekter som gir både kvalitativ og økonomisk merverdi. Dette danner grunnlag for våre arbeidsprosesser.

VITs kjernekompetanse er arkitekturprosjektering og kreativ problemløsning. Vi har variert erfaring fra store, komplekse prosjekter til små og enkle prosjekter både nasjonalt og internasjonalt: små og storskala boliger, handel-, kontor- og næringsutvikling, barnehager og universitetsbygg og humanitære prosjekter. Se våre prosjekt-CVer for mer om vår bakgrunn.

Vi mener at vår kombinerte erfaring, som utvikler og prosjekterende, gjør oss i stand til å se de gode, arealeffektive, miljøvennlige og praktiske løsninger som er gjennomførbare, kostnadseffektive og som gir høy arkitektonisk kvalitet.

VIT har også arbeidet med flere prosjekter av teknisk og industriell art:
-Ecocube er våre egenutviklede mobile boliger basert på gjenbrukte containere.
-Foodeon er høyteknologiske drivhus for effektiv matdyrking selv i kalde klima.

I begge prosjekter står VIT for prosjektering, planlegging og prosjekteringsledelse for alle tekniske fag.

VIT mener god arkitektur må være miljøvennlig. Vi jobber derfor med et spesielt miljøfokus og ønsker å integrere løsninger for fornybar energi i alle våre bygg.

VERKTØY OG GODKJENNINGER

VIT AS er godkjent for ansvarsrett i høyeste tiltaksklasse som søker og prosjekterende for arkitektur (tkl 3), og innehar yrkesansvarsforsikring.

VIT har god kunnskap til BIM-prosjektering og benytter Revit, Autocad og Adobe Designsuite. I tillegg til de digitale verktøyene bruker vi fysiske modeller og håndtegninger. Sistnevnte er spesielt viktig i tidlig fase, både for at vi selv skal få god kontakt med prosjektet, men også i kommunikasjonen med våre oppdragsgivere.

Ansvarsrett_logo_sort_liten

Christian Olavesen | CV

Arkitekt MNAL med Master i Arkitektur fra NTNU i Trondheim og UC Berkeley i California 2007. Praksis med komplekse prosjekter hos Studio 505 Ltd og to år hos H2o Architects i Australia etterfulgt av 2 år hos NAV Arkitekter i Norge. Arbeider publisert i AD og utstilt på arkitekturbiennalen i Venezia 2007.

Startet i 2011 eget foretak, utviklet boligkonseptet Ecocube og har deltatt aktivt i flere oppstarter av foretak innen miljøteknologi og bygningsprodukter. Christian mener det er implisitt at god arkitektur er miljøvennlig, rasjonell og effektiv og han brenner for å skape gode steder hvor man trives, er lidenskapelig opptatt av detaljene og er en ivrig fotograf.

Thor Svensson | CV

Arkitekt MNAL med Master i Arkitektur fra NTNU i Trondheim med fokus på bygging og transformasjon i eksisterende bygningsmiljø, med sosialantropologisk tilnærming til effekten på sosiale strukturer. Studieopphold i Italia, Kina og Romania. Har i tillegg studert prosjektledelse på BI i Nydalen.

Praksis med flere store og komplekse prosjekter for Narud Stokke Wiig Sivilarkitekter i 6 år. Har parallelt og senere arbeidet med eiendomsutvikling, styrearbeid og ledelse i flere andre selskaper og organisasjoner. Thor brenner å skape de gode stedene, de gode prosjektene samt å finne og utnytte mulighetene. Han tegner gjerne croquis på Einar Granum Kunstfagskole eller i Arkitektforeningen om anledningen byr seg.